Llwytho S.

Loading Inspection

Mae llawer o faterion wedi codi sy'n gysylltiedig â llwytho cynwysyddion gan gynnwys amnewidion cynnyrch, pentyrru gwael gan arwain at gostau uwch oherwydd difrod i gynhyrchion a'u cartonau. Yn ogystal, darganfyddir bod gan gynwysyddion ddifrod, llwydni, gollyngiadau a phren sy'n pydru bob amser, a all effeithio ar gyfanrwydd eich cynhyrchion erbyn eu danfon.

Bydd archwiliad llwytho proffesiynol yn lliniaru llawer o'r problemau hyn i sicrhau proses gludo esmwyth heb syndod. Gwneir archwiliad o'r fath am sawl rheswm. 

Cwblheir archwiliad cychwynnol o'r cynhwysydd cyn ei lwytho ar gyfer cyflyrau fel lleithder, difrod, llwydni ac eraill. Wrth i'r llwyth gael ei wneud, mae ein staff yn gwirio cynhyrchion, labeli, cyflwr pecynnu, a chartonau cludo ar hap, i gadarnhau meintiau, arddulliau ac eraill yn ôl yr angen.